FOTO

Spotkanie czwarte:  

DZIKIE ROŚLINY JADALNE - INSPIRACJE
1 czerwca 2015 roku
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
godzina 15.30 

Spotkanie trzecie:  

KULINARIA I CZAS: JEDZENIE ŚWIĄTECZNE, MAGICZNE, NIECODZIENNE
19 grudnia 2014 roku
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
godzina 14.00 
Fot. Mariusz Kowalski

Spotkanie drugie: 

MODY KULTUROWE: OBŻARSTWO, SMAKOSZOSTWO, ASCEZY JEDZENIOWE
6 czerwca 2013 roku
Instytut Historii UŁ
sala 47
godzina 12.00 
Spotkanie pierwsze: 

KULINARIA A MODY KULTUROWE
26 października 2012 roku
Instytut Historii UŁ
sala 23 
godzina 17.00