IDEA

Proponujemy Państwu cykl spotkań poświęconych kulinariom. Pożywienie jest powszechnym faktem społecznym, wokół którego można gromadzić różne metajęzyki związane z: antropologią kulturową, historią, archeologią, filozofią, historią sztuki, kulturoznawstwem, językoznawstwem, geografią, biologią, medycyną. Refleksja o kulinariach może rozgrywać się na różnych poziomach, bowiem wiele mówi o człowieku, jego indywidualnych i grupowych wyobrażeniach, emocjach i wyborach. Myśl humanistyczna uznaje, że jedzenie jest komunikacyjnie nacechowane: zdradza systemy wartości, wskazuje na społeczne stratyfikacje, miało i ma symboliczny, religijny i rytualny charakter; mówi o skomplikowanych relacjach natura - kultura, ujawnia obszary tabu i awersje jedzeniowe; jest ważnym elementem wielu dyskursów: tożsamościowego, ludycznego, etycznego, estetycznego..., bo fenomen "kuchni" często wyznaczał ramy postrzegania świata.