GOSPODARZE


GOSPODARZE

prof. dr hab. Maciej Kokoszko >>>

prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska >>>

prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska >>>

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz >>>

Gospodarze o sobie i jedzeniu >>>


Zakład Antropologii Kulturowej >>>
(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego)

Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej >>>
(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego)

Katedra Historii Biznacjum >>>
(Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego)


PARTNERZY 

CERANEUM. Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana >>>

Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem >>>